Åhuskliniken är en liten och personlig mottagning som bedriver
läkarverksamhet inom specialiteten barn- och ungdomsmedicin.
Både akuta och planerade besök.

Välkomna!

Per Zetterlund

Lathund avseende COVID19

Vi har inte testats positivt för COVID19 de senaste 7 dagarna.

Vi har inte haft nära kontakt med någon som har COVID19 de senaste 7 dagarna.