Åhuskliniken är en liten och personlig mottagning som bedriver
läkarverksamhet inom specialiteten barn- och ungdomsmedicin.
Både akuta samt planerade besök. Videomöten är idag att föredra.

Välkomna!

Per Zetterlund

OBS angående Coronavirusrisk ! Nu, som ni vet kraftfullt ökade restriktioner. Se Region Skånes hemsida. Kom bara om ni är infektionsfria ! Ansiktsmask samt visir finnes att tillgå på mottagningen. Kom så få som möjligt till mottagningen.

Åhuskliniken kommer under hösten ha begränsad mottagningsverksamhet. Tider lägges ut en vecka i taget. Beror på det aktuella pandemiläget.
Jag måste fortsatt be alla med varje form av pågående infektion undvika fysiska besök på Åhuskliniken. Stor risk för COVID 19 infektion. Alla skall ha varit symptomfria minst två dygn inför besök. Gäller även familjemedlemmars infektionssjukdom. COVID 19 kan även ge symptom i form av illamående samt lös avföring, ibland även huvudvärk, led-muskelvärk. Andra symtom som tex röda utslag samt förlust av smak samt luktsinne kan tyda på infektion. Tänk efter innan ni bokar tid.

Kontakta mig per telefon, sms eller mail. Jag kan även nå er på bokad tid via Care Connect videomöte. Ange mobilnummer i ett sms/mail till mig om ni önskar videokontakt.