Åhuskliniken är en liten och personlig mottagning som bedriver
läkarverksamhet inom specialiteten barn- och ungdomsmedicin.
Både akuta som planerade besök.
Tyvärr är jag ännu inte fullt ut vaccinerad mot COVID 19.
Vågar därmed inte träffa er med akuta luftvägsinfektioner.

Välkomna!

Per Zetterlund

OBS angående Coronavirusrisk ! Nu, som ni vet, kraftfullt ökade restriktioner. Kom bara om ni är infektionsfria ! Ansiktsmask samt visir finnes att tillgå på mottagningen. Kom så få som möjligt till mottagningen. Lathund för er att tänka på , se längst ned på sidan.

Åhuskliniken kommer under den tredje pandemivågen ha begränsad mottagningsverksamhet. Tider lägges ut en vecka i taget. Beror på det aktuella pandemiläget.
Jag måste fortsatt be alla med varje form av pågående infektion i luftvägarna avstå fysiska besök på Åhuskliniken. Stor risk för COVID 19 infektion. Alla skall ha varit symptomfria minst två dygn inför besök. Gäller även familjemedlemmars infektionssjukdom. COVID 19 kan även ge symptom i form av illamående samt lös avföring, ibland även huvudvärk, led-muskelvärk. Andra symtom som tex röda utslag samt förlust av smak samt luktsinne tyder på infektion. Tänk efter innan ni bokar tid.

Kontakta mig per telefon, sms eller mail. Jag kan även nå er på bokad tid via Care Connect videomöte. Ange mobilnummer i ett sms/mail till mig om ni önskar videokontakt.

Lathund avseende COVID19

Vi har inte något av följande symptom :

Hosta, feber, andningsbesvär, snuva, nästäppa, halsont, huvudvärk, illamående, muskel och ledvärk, lukt och smakbortfall, diarré samt nytillkomna hudutslag.

Vi har inte testats positivt för COVID19 de senaste 7 dagarna.

Vi har inte haft nära kontakt med någon som har COVID19 de senaste 7 dagarna.