Åhuskliniken är en liten och personlig mottagning som bedriver
läkarverksamhet inom specialiteten barn- och ungdomsmedicin.
Både akuta och planerade besök.

Välkomna!

Per Zetterlund

OBS Ni behöver inte vara listade för att komma hit. Gäller enbart hälsovalsmottagningar.