Åhuskliniken är en liten och personlig mottagning som bedriver
läkarverksamhet inom specialiteten barn- och ungdomsmedicin.
Både akuta samt planerade besök.

Välkomna!

Per Zetterlund