På Åhuskliniken utreder och behandlar vi barn och ungdomar utifrån alla vanliga sjukdomstillstånd.

Infektioner, allergier, intoleranser mot födoämnen liksom hudproblem. Astma, mag-tarmsjukdomar, neurologiska problem som huvudvärk, epilepsi. Tillväxtavvikelser, andra endokrina sjukdomar.

Ortopediska frågeställningar. Psykosomatisk problematik samt annan psykisk ohälsa.

Ni är alla välkomna för diskussion med ställningstagande till vidare handläggning.