Besöken är gratis upp till 20 års ålder. Därefter patientavgift 300 kr enligt Region Skånes regler. Frikort gäller.